linia kredki

bal 0 3

Beata Bąk

Beata Bąk

magister wychowania fizycznego, nauczyciel dyplomowany

posiadane kwalifikacje:
do nauczania wychowania fizycznego we wszystkich typach szkół,
trener II klasy w piłce siatkowej,

ukończone studia:
Wychowanie fizyczne, AWF w Poznaniu,
Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne dla dzieci z zaburzeniami statyki ciała i obniżoną sprawnością fizyczną, studia podyplomowe, AWFiS w Gdańsku.

kursy doskonalące:
:: Kierownik wycieczek szkolnych.

inne działania:
:. Prowadzenie zajęć sportowych w klasach z rozszerzonym programem wf - piłka siatkowa.

Dodatkowe informacje

Projekt pn. "E-administracja, E-szkola -wdrożenie interaktywnych uslug administracji elektronicznej oraz dzienników elektronicznych w Mieście Słupsku"
ue
Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013