wakacje2019

Rada pedagogiczna w roku szkolnym 2018/2019

Lp.

 

Nazwisko i imię nauczany przedmiot

wychowawstwo

sala

1. Bajer Anna plastyka - 408
2. Bardzińska Anna matematyka    
3. Bąk Beata wychowanie fizyczne - -
4. Bąk Robert wychowanie fizyczne
 
5. Białogońska-Karaś Iwona język angielski klasa 5 D  214
6. Bownik Jadwiga edukacja wczesnoszkolna klasa 1 D 315 
7. Brzęcka Wioletta język polski klasa 8 A 309
8. Chmara Joanna nauczyciel
bibliotekarz
   203
9. Czarnowska Jolanta informatyka
zajęcia komputerowe
klasa 8 C 201
10. Dąbrowska Żaneta geografia klasa 5 A 410
11. Domaszk Joanna nauczyciel
świetlicy
  110
12. Dudkowska-Juzwa Iwona wychowanie
fizyczne
   pływalnia
SOSIR
13. Dwulit-Czerwonka Irena edukacja wczesnoszkolna klasa 1 A  314
14. Dyjas Marta
zastępca dyrektora szkoły
15. Grondziewski Dariusz wychowanie fizyczne    pływalnia SOSiR
16. Gwardiak Ksenia język angielski klasa 5 C  222 
17. Jaroszewicz-Sycz Alicja edukacja wczesnoszkolna klasa 2 A  221
18. Jóźwiak Monika edukacja przedszkolna klasa 0 B  102
103
19. Kareh Anna język angielski klasa 7 D 301
20. Kazimierczyk Leszek dyrektor szkoły
21. Kolman Aleksandra religia   401 
22. Kostrzewa Beata edukacja wczesnoszkolna klasa 3 A 217
23. Koszela Elżbieta wychowawca
świetlicy
  107
24. Kowal Małgorzata historia klasa 4 C  307
(zebrania)
25. Kowalewski Maciej wychowanie fizyczne   pływalnia SOSiR 
26. Kozłowska Bożena przyroda
biologia
klasa 5 B  303
27. Krawiec Karolina muzyka   408
28. Krupiarz Grażyna edukacja
wczesnoszkolna
klasa 2 B  317 
29. Ledeman Marek wychowanie
fizyczne
-  
30. Lipnicka Ewa matematyka klasa 5 E 310
31. Łapińska-Wencławska Małgorzata edukacja
wczesnoszkolna
 klasa 1 C 316 
32. Machalewska Agnieszka chemia
matematyka
 klasa 4 A 403 
33. Maksimowicz Marzena wychowanie do życia w rodzinie    
34. Marzec Justyna

edukacja dla bezpieczeństwa
wychowanie fizyczne

klasa 4 E  207
(zebrania)
35. Matysiuk-Dwulit Agnieszka zajęcia techniczne
zajęcia komputerowe
technika
informatyka
klasa 7 C 003
207
36. Michońska Agnieszka wychowawca
świetlicy
- 110
37. Minda Aleksandra język polski klasa 8 D 308
38. Ostrowska Mariola edukacja
wczesnoszkolna
klasa 2 C  213
39. Pabich Janina przyroda    215
40. Płaczkiewicz Izabela reedukator    
41. Przygoda Maria matematyka klasa 4 B  216
(zebrania) 
42. Rozwadowska Marta wychowanie
fizyczne
   
43. Rudnik Janina Ewa matematyka
informatyka
klasa 8 B 411
207
44. Sadowy Katarzyna zajęcia
rewalidacyjne
  Poradnia
PP 
45. Sazon Iwona edukacja przedszkolna klasa 0 A 322
46. Skrzypiec Przemysław historia klasa 6 A 209
47. Słapik Przemysław wychowanie
fizyczne
- -
48. Sowicz Anna nauczyciel
bibliotekarz
- 203
49. Stefaniec Beata nauczyciel
świetlicy
  107
50. Sykuła Dorota pedagog szkolny   121
51. Szczęch Grażyna matematyka   307
52. Szczęśniak Dorota nauczyciel
świetlicy
  110
53. Szuran Joanna edukacja przedszkolna klasa 0 B  102
103
54. Świąder Danuta religia - 401
55. Świątek Beata język polski klasa 6 C 407
56. Targańska-Kot Jolanta język niemiecki  klasa 7 A 113
57. Tęsna Beata edukacja wczesnoszkolna klasa 1 B 321
58. Wiązowski Eugeniusz religia    
 59. Wojtas Anna fizyka
wychowanie fizyczne
klasa 4 F 403
401
(zebrania)
60. Wołczuk Anna język angielski  klasa 7 B  215
(zebrania)

61.

Wrona Magdalena język polski klasa 4 D  408
(zebrania)
62. Wrzołek Joanna logopeda   119
63. Zach Dorota język polski klasa 6 B 208

Dodatkowe informacje

Projekt pn. "E-administracja, E-szkola -wdrożenie interaktywnych uslug administracji elektronicznej oraz dzienników elektronicznych w Mieście Słupsku"
ue
Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013