Rada pedagogiczna w roku szkolnym 2018/2019

Lp.

 

Nazwisko i imię nauczany przedmiot

wychowawstwo

sala

1. Bajer Anna plastyka - 408
2. Bąk Beata wychowanie fizyczne - -
3. Bąk Robert wychowanie fizyczne
 
4. Białogońska-Karaś Iwona język angielski klasa 5 D  214
5. Bownik Jadwiga edukacja wczesnoszkolna klasa 1 D 315 
6. Brzęcka Wioletta język polski klasa 8 A 309
7. Chmara Joanna nauczyciel
bibliotekarz
   203
8. Czarnowska Jolanta informatyka
zajęcia komputerowe
klasa 8 C 201
9. Dąbrowska Żaneta geografia klasa 5 A 410
10. Domaszk Joanna nauczyciel
świetlicy
  107
11. Dudkowska-Juzwa Iwona wychowanie
fizyczne
   pływalnia
SOSIR
12. Dwulit-Czerwonka Irena edukacja wczesnoszkolna klasa 1 A  314
13. Dyjas Marta
zastępca dyrektora szkoły
14. Grondziewski Dariusz wychowanie fizyczne    pływalnia SOSiR
15. Gwardiak Ksenia język angielski klasa 5 C  222 
16. Jaroszewicz-Sycz Alicja edukacja wczesnoszkolna klasa 2 A  221
17. Jóźwiak Monika edukacja przedszkolna klasa 0 B  102
103
18. Kareh Anna język angielski klasa 7 D 301
19. Kazimierczyk Leszek dyrektor szkoły
20. Kolman Aleksandra religia   401 
21. Kostrzewa Beata edukacja wczesnoszkolna klasa 3 A 217
22. Koszela Elżbieta wychowawca
świetlicy
  107
23. Kowal Małgorzata historia klasa 4 C  307
(zebrania)
24. Kowalewski Maciej wychowanie fizyczne   pływalnia SOSiR 
25. Kozłowska Bożena przyroda
biologia
klasa 5 B  303
26. Krawiec Karolina muzyka   408
27. Krupiarz Grażyna edukacja
wczesnoszkolna
klasa 2 B  317 
28. Ledeman Marek wychowanie
fizyczne
-  
29. Lipnicka Ewa matematyka klasa 5 E 310
30. Łapińska-Wencławska Małgorzata edukacja
wczesnoszkolna
 klasa 1 C 316 
31. Machalewska Agnieszka chemia
matematyka
 klasa 4 A 403 
32. Maksimowicz Marzena wychowanie do życia w rodzinie    
33. Marzec Justyna

edukacja dla bezpieczeństwa
wychowanie fizyczne

klasa 4 E  207
(zebrania)
34. Matysiuk-Dwulit Agnieszka zajęcia techniczne
zajęcia komputerowe
technika
informatyka
klasa 7 C 003
207
35. Michońska Agnieszka wychowawca
świetlicy
- 110
36. Minda Aleksandra język polski klasa 8 D 308
37. Ostrowska Mariola edukacja
wczesnoszkolna
klasa 2 C  213
38. Pabich Janina przyroda    215
39. Płaczkiewicz Izabela reedukator    
40. Przygoda Maria matematyka klasa 4 B  216
(zebrania) 
41. Rozwadowska Marta wychowanie
fizyczne
   
42. Rudnik Janina Ewa matematyka
informatyka
klasa 8 B 411
207
43. Sadowy Katarzyna zajęcia
rewalidacyjne
  Poradnia
PP 
44. Sazon Iwona edukacja przedszkolna klasa 0 A 322
45. Skrzypiec Przemysław historia klasa 6 A 209
46. Słapik Przemysław wychowanie
fizyczne
- -
47. Sowicz Anna nauczyciel
bibliotekarz
- 203
48. Stefaniec Beata nauczyciel
świetlicy
  110
49. Sykuła Dorota pedagog szkolny   121
50. Szczęch Grażyna matematyka   307
51. Szuran Joanna edukacja przedszkolna   102
103
52. Świąder Danuta religia - 401
53. Świątek Beata język polski klasa 6 C 407
54. Targańska-Kot Jolanta język niemiecki  klasa 7 A 113
55. Tęsna Beata edukacja wczesnoszkolna klasa 1 B 321
 56. Wojtas Anna fizyka
wychowanie fizyczne
klasa 4 F 403
401
(zebrania)
57. Wołczuk Anna język angielski  klasa 7 B  215
(zebrania)
58. Wrona Magdalena język polski klasa 4 D  408
(zebrania)
59. Wrzołek Joanna logopeda   119
60. Zach Dorota język polski klasa 6 B 208

Dodatkowe informacje

Projekt pn. "E-administracja, E-szkola -wdrożenie interaktywnych uslug administracji elektronicznej oraz dzienników elektronicznych w Mieście Słupsku"
ue
Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013