Rada pedagogiczna

Lp. Nazwisko i imię nauczany przedmiot

wychowawstwo

sala

1. Bajer Anna plastyka
wych. do życia
w rodzinie
klasa 6 A 408
2. Bąk Beata wychowanie fizyczne - -
3. Bąk Robert wychowanie fizyczne
 
4. Bąkowska Aleksandra  edukacja
przedszkolna
klasa 0 B 102
103
5. Białogońska-Karaś Iwona język angielski klasa 6 D  210
zebrania 
6. Bownik Jadwiga edukacja wczesnoszkolna klasa 2 D 315 
7. Brzęcka Wioletta język polski   309
8. Chiniewicz Aneta edukacja
przedszkolna
klasa 0 B 102
103
9. Chmara Joanna nauczyciel
bibliotekarz
   203
10. Czarnowska Jolanta informatyka 201
11. Dąbrowska Żaneta geografia urlop
12. Domaszk Joanna edukacja wczesnoszkolna klasa 1 A   313
13. Dudkowska-Juzwa Iwona edukacja wczesnoszkolna  klasa 1 C 316
14. Dwulit-Czerwonka Irena edukacja wczesnoszkolna klasa 2 A  314
15. Dyjas Marta
dyrektor szkoły
pedagog szkolny    
 16. Grązka Danuta edukacja
przedszkolna
klasa 0 B 102
103
17. Grobelna Jagoda pedagog szkolny   121
18. Grondziewski Dariusz wychowanie fizyczne    pływalnia SOSiR
19. Gwardiak Ksenia język angielski klasa 6 C  411
zebrania 
20. Henke Joanna reedukator    
21. Jaroszewicz-Sycz Alicja edukacja wczesnoszkolna klasa 3 A  221
22. Jaworska Marzena doradztwo
zawodowe
   
23. Kareh Anna język angielski klasa 8 D 301
24. Kolman Aleksandra religia   401 
25. Kostrzewa Beata edukacja wczesnoszkolna klasa 1 B 217
26. Koszela Elżbieta wychowawca
świetlicy
  107
27. Kowal Małgorzata historia
wiedza o
społeczeństwie
klasa 5 C  307
28. Kowalewska Joanna język polski   210
29. Kowalewski Maciej wychowanie fizyczne   pływalnia SOSiR 
30. Kozłowska Bożena przyroda
biologia
klasa 6 B  303
31. Krawiec Karolina muzyka   408
32. Krupiarz Grażyna edukacja
wczesnoszkolna
klasa 3 B  317 
33. ks. Kwiatkowski Michał religia   401
34. Ledeman Marek wychowanie
fizyczne
-  
35. Lipnicka Ewa matematyka klasa 6 E 310
36. Łapińska-Wencławska Małgorzata edukacja
wczesnoszkolna
klasa 2 C 216
37. Machalewska Agnieszka chemia
matematyka
klasa 5 A 403 
38. Marzec Justyna edukacja dla bezpieczeństwa
wychowanie fizyczne
klasa 5 E  207
zebrania
39. Matis Alicja pedagog szkolny   121
40. Matysiuk-Dwulit Agnieszka technika
informatyka
klasa 8 C 003
207
41. Michońska Agnieszka wychowawca
świetlicy
- 110
42. Minda Aleksandra język polski klasa 4 A 308
43. Olszewska Paulina

matematyka informatyka

 

411
207

44. Ostrowska Mariola edukacja
wczesnoszkolna
klasa 3 C  213
45. Piórkowska Magdalena język polski klasa 5 D 208
(410 zebrania)
46. Płaczkiewicz Izabela reedukator    222
47. Przygoda Maria matematyka klasa 5 B   215
48. Rozwadowska Marta wychowanie
fizyczne
   
49. Rudnik Janina
zastępca dyrektora szkoły
matematyka
informatyka
  411
207
50. Sazon Iwona edukacja
wczesnoszkolna
klasa 1 D 322 
51. Skrzypiec Przemysław historia
wiedza o
społeczeństwie
klasa 7 A 209
52. Słapik Przemysław wychowanie
fizyczne
- -
53. Somionka Monika edukacja
przedszkolna
klasa 0 A  214
54. Sowicz Anna nauczyciel
bibliotekarz
- 203
55. Stefaniec Beata nauczyciel
świetlicy
  110
56. Stępień-Kossowska Edyta geografia   410
57. Sykuła Dorota nauczyciel
świetlicyy
  107
58. Szczęch Grażyna matematyka urlop
59. Szczęśniak Dorota nauczyciel
świetlicy
  107
110
60. Świąder Danuta religia - 401
61. Świątek Beata język polski klasa 7 C 407
62. Targańska-Kot Jolanta język niemiecki klasa 8 A 113
63. Tęsna Beata edukacja wczesnoszkolna klasa 2 B 321
 64. Wojtas Anna fizyka
wychowanie fizyczne
klasa 5 F 403
(401
zebrania)
65. Wołczuk Anna język angielski  klasa 8 B  301
(309 zebrania)
66. Wrzołek Joanna logopeda   119
67. Zach Dorota
zastępca dyrektora szkoły
język polski klasa 7 B 208

Dodatkowe informacje

Projekt pn. "E-administracja, E-szkola -wdrożenie interaktywnych uslug administracji elektronicznej oraz dzienników elektronicznych w Mieście Słupsku"
ue
Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013