Godziny pracy szkoły

Godziny pracy szkoły w roku szkolnym 2016/2017

lekcja/przerwa czas trwania
1. 800 - 845  45 min
845 - 850 5 min
2. 850 - 930  40 min
 930 - 935 5 min
3. 935 - 1020  45 min
   1020 - 1025 5 min
4. 1025 - 1110 45 min
  1110 - 1115 5 min
5. 1115 - 1200  45 min
   1200 - 1210 10 min
6. 1210 - 1255 45 min 
   1255 - 1310 15 min
7. 1310 - 1355 45 min 
  1355 - 1400 5 min
8. 1400 - 1445 45 min 
  1445 - 1450 5 min
9. 1450 - 1535 45 min
1535 - 1540 5 min
10. 1540 - 1625 45 min

Dodatkowe informacje

Projekt pn. "E-administracja, E-szkola -wdrożenie interaktywnych uslug administracji elektronicznej oraz dzienników elektronicznych w Mieście Słupsku"
ue
Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013