Szkoła Podstawowa nr 8 im. Żołnierzy Armii Krajowej w Słupsku
informuje, że wszystkie złożone przez Rodziców wnioski uczniów do klas 1,

zostały ROZPATRZONE POZYTYWNIE.

Lista z podziałem uczniów na klasy zostanie wywieszona
przy wejściu do szkoły 29 czerwca 2020 r.

              

linia kredki

Logopeda

W NASZEJ SZKOLE LOGOPEDA:

• Przeprowadza przesiewowe badania logopedyczne na terenie placówki;
• Prowadzi terapię indywidualną i grupową w formie zajęć logopedycznych;
• Opracowuje programy pracy dla uczniów objętych terapią logopedyczną;
• Prowadzi kącik logopedyczny zawierający informacje nt. Terapii logopedycznej i wad wymowy
• Zaprasza do gabinetu (sala 119) rodziców uczniów na rozmowy, w czasie których przeprowadza pogadanki m.in. nt.: „wpływu zaburzeń mowy na trudności szkolne”, „jak pomóc dziecku z wadą wymowy w domu, jak z nim pracować”, informuje rodziców o różnych wadach wymowy u dzieci i ich wpływie na wyniki w nauce oraz o roli współpracy ze specjalistami;
• Prowadzi indywidualne konsultacje z wychowawcami, z rodzicami, udziela porad;
• Prowadzi zajęcia z całą klasą „0” i „I” - tzw. „Gimnastyka buzi i języka” i „Utrwalanie głosek trudnych: [sz, ż, cz, dż], [s, z, c, dz], [r]”;
• Organizuje konkursy usprawniające artykulatory oraz rozwijające językową i plastyczną twórczość u dzieci m.in. „Śmieszne minki i grymasy ancymonków z pierwszej klasy”
• Przygotowuje pomoce logopedyczne.

Dodatkowe informacje

Projekt pn. "E-administracja, E-szkola -wdrożenie interaktywnych uslug administracji elektronicznej oraz dzienników elektronicznych w Mieście Słupsku"
ue
Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013