Szkoła Podstawowa nr 8 im. Żołnierzy Armii Krajowej w Słupsku
informuje, że wszystkie złożone przez Rodziców wnioski uczniów do klas 1,

zostały ROZPATRZONE POZYTYWNIE.

Lista z podziałem uczniów na klasy zostanie wywieszona
przy wejściu do szkoły 29 czerwca 2020 r.

              

linia kredki

Logopeda

ZAKRES DZIAŁAŃ LOGOPEDY W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 8

Z zajęć logopedycznych korzystają dzieci z klas zerowych, uczniowie z klas I-VII oraz uczniowie mający zalecenia poradni psychologiczno-pedagogicznej. W wyniku przesiewowych badań logopedycznych oraz obserwacji logopedy i wychowawców, co roku, uczniowie kwalifikowani są do zajęć logopedycznych.
Opieką logopedyczną objęci są uczniowie z dyslalią: seplenieniem, rotacyzmem, lambdacyzm, gammacyzmem, kappacyzmem oraz mową bezdźwięczną; opóźnionym rozwojem mowy; zaburzeniami mowy i języka wynikającymi z uszkodzeń w obrębie układu nerwowego; jąkaniem; środowiskowym ograniczeniem mowy. Poza logopedycznymi metodami wywołania i utrwalania głosek, w czasie zajęć wykorzystywane są ćwiczenia wspomagające terapię logopedyczną tj. ćwiczenia ortofoniczne, ćwiczenia stymulujące rozwój słuchu fonematycznego, ćwiczenia i zabawy z muzyką – logorytmika, ćwiczenia kształtujące twórczą aktywność słowną i ćwiczenia relaksacyjne.
Dzieci, w zależności od potrzeby, uczestniczą w zajęciach indywidualnych i grupowych. W zajęciach terapii logopedycznej często uczestniczą rodzice uczniów.

… Zapraszam do mojego gabinetu (sala 119)

neurologopeda mgr Joanna Wrzołek
specjalista logorytmik

Dodatkowe informacje

Projekt pn. "E-administracja, E-szkola -wdrożenie interaktywnych uslug administracji elektronicznej oraz dzienników elektronicznych w Mieście Słupsku"
ue
Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013