XVI Międzyszkolny Turniej Wiedzowo–Sportowy „Słupsk – moje miasto”

slupskDnia 14 marca 2018 r. odbył się w naszej szkole XVI Międzyszkolny Turniej Wiedzowo–Sportowy „Słupsk – moje miasto dla uczniów klas III słupskich szkół podstawowych. Uczestniczyły w nim cztery pięcioosobowe drużyny z: SP3, SP4, SP6, SP8.

Turniej wiedzowo-sportowy obejmował pytania z wiedzy o Słupsku przeplatane konkurencjami sportowymi. Oprócz tego drużyny musiały wykazać się znajomością baśni regionu słupskiego, znanych obiektów, zabytków Słupska, pomników oraz umiejętnością posługiwania się planem miasta.
Naszą szkołę reprezentowała drużyna w składzie: Patryk Bojkowski, Michał Piwoni, Franek Aranowski, Marcel Wójcik i Miłosz Ziembicki. Tym razem drużyna z naszej szkoły wykazała się znakomitą wiedzą na temat swojego miasta.

Oto wyniki:
I miejsce – SP 8 (101pkt)
II miejsce – SP 4(88 pkt)
III miejsce – SP 6 (84 pkt)

Wszyscy uczestnicy otrzymali nagrody ufundowane przez Radę Rodziców przy SP8. Organizatorami konkursu były nauczycielki z SP 8: Mariola Ostrowska, Joanna Domaszk, Iwona Dudkowska–Juzwa, Beata Tęsna.
Gratulujemy wszystkim uczestnikom i zapraszamy w przyszłym roku na kolejną edycję konkursu. (zdjęcia)

notatka i zdjęcia: M. Ostrowska

Dodatkowe informacje

Projekt pn. "E-administracja, E-szkola -wdrożenie interaktywnych uslug administracji elektronicznej oraz dzienników elektronicznych w Mieście Słupsku"
ue
Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013