Dyrekcja szkoły

  • Drukuj

 mgr Marta Dyjas - dyrektor szkoły

mgr Janina Ewa Rudnik - zastępca dyrektora szkoły

mgr Dorota Zach - zastępca dyrektora szkoły