oferta sp8 przedszkole 1 oferta sp8 przedszkole 2 oferta sp8 przedszkole 3

linia kredki

KOMUNIKAT!!! Przedszkola prowadzone przez Miasto Słupsk
nie zostaną otwarte do 24 maja br.
(więcej informacji)

Kazimierczyk Leszek

Leszek Kazimierczyk
dyrektor szkoły
magister fizyki, nauczyciel dyplomowany


posiadane kwalifikacje do nauczania:
fizyki we wszystkich rodzajach szkół,
techniki we wszystkich rodzajach szkół,
informatyki we wszystkich rodzajach szkół,

ukończone studia:
Fizyka - specjalność nauczycielska, Wydział Matematyczno-Przyrodniczy, Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Słupsku.

Studia podyplomowe
w zakresie Menedżera Oświaty, Bałtycka Wyższa Szkoła Humanistyczna w Koszalinie
w zakresie Ewaluacji Pedagogicznej, Bałtycka Wyższa Szkoła Humanistyczna w Koszalinie
w zakresie "Informatyka dla Nauczycieli", Wydział Elektroniki, Politechnika Koszalińska
w zakresie "Informatyka i Technika", Wydział Elektroniki i Informatyki, Politechnika Koszalińska

ukończone kursy kwalifikacyjne:
Program TERM w zakresie Doskonalenia Zarządzania Oświatą, Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku,
Kurs przygotowujący do nadzoru pedagogicznego, Miejski Ośrodek Doradztwa Metodycznego w Słupsku.

kursy doskonalące:
:: Kurs dla kierowniczej kadry oświatowej w zakresie działań wspomagających reformę programową, Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku
:: Lokalna Szkoła Dyrektorów - kurs w zakresie poszerzenia wiedzy i umiejętności nowoczesnych technik menedżerskich w oświacie, Ośrodek Doskonalenia i Kształcenia Ustawicznego "PARTNER" w Zabrzu
:: II Kongres Zarządzania Oświatą, Ogółlnopolskie Stowarzyszenie Kadry Kierowniczej Oświaty w Olsztynie
:: Kurs podstawowy w zakresie zamówień publicznych, Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego
:: Szkolenie - Sytuacja prawna dyrektora samorządowej szkoły lub placówki oświatowej, Środkowopomorskie Centrum Edukacji Samorządowej i Specjalistycznej w Koszalinie
:: Szkolenie - Wewnątrzszkolny system prawny, Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku
:: Szkolenie - System kontroli wewnętrznej, Pomorskie Centrum Szkoleniowe w Gdańsku
:: Szkolenie - Zapoznanie się ze sposobami wdrażania technologii informacyjnej i możliwościami jej wykorzystania
w usprawnianiu zarządzania oraz kreowania wizerunku szkoły, Combidata Poland Sp. z o.o. w Sopocie
:: Konferencja Pomorskiego Kuratora Oświaty na temat "Wykorzystywanie wyników sprawdzianów i egzaminów
zewnętrznych oraz badań osiągnięć uczniów w doskonaleniu pracy szkoły", Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku
:: Pomorska Konferencja Dyrektorów Szkół "Na rzecz jakości oceniania", Centrum Szkoleń Edukacyjnych KRUK w Gdańsku
:: Konferencja "Kształcenie uczniów zdolnych w szkołach i placówkach województwa pomorskiego", Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku
:: Doskonalenie - Budowanie systemu ewaluacji osiągnięć uczniów w oparciu o wewnątrzszkolny system oceniania oraz egzaminy zewnętrzne, Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku
:: Doskonalenie - Wspomaganie szkół w opracowaniu programów naprawczych, Instytut Kształcenia Nauczycieli ARKA w Poznaniu
:: Szkolenie - Szkoła Zarządzająca Wiedzą, Ośrodek Doskonalenia i Kształcenia Ustawicznego "PARTNER" w Zabrzu
:: Szkolenie - Aktywne metody w nauczaniu, Ośrodek Doskonalenia i Kształcenia Ustawicznego "PARTNER" w Zabrzu
:: Seminarium - Zmodyfikowany system nadzoru pedagogicznego i mierzenia jakości, Centrum Szkolenia Kadr Oświatowych w Legionowie
:: Warsztaty - Projektowanie doskonalenia nauczycieli, Ośrodek Doskonalenia i Kształcenia Ustawicznego "PARTNER" w Zabrzu
:: Szkolenie - Skuteczne metody pracy wychowawczej, Centrum Doskonalenia Zawodowego Nauczycieli w Słupsku
:: Szkolenie - Praca z rodzinami dysfunkcyjnymi, Fundacja Dzieci Niczyje w Warszawie
:: Szkolenie podstawowe w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych, Centrum Kształcenia Praktycznego w Słupsku
:: Szkolenie okresowe w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla osób kierujących pracownikami, Centrum Kształcenia Praktycznego w Słupsku
:: Szkolenie uzupełniające z zakresu ratownictwa przedmedycznego, Primum Non Nocere - Grzegorz Załupka w Słupsku
:: Kurs okresowy BHP dla pracodawców i innych osób kierujących pracownikami, Ośrodek Kształcenia Ustawicznego w Słupsku.

inne działania:
Ekspert wchodzący w skład komisji egzaminacyjnych i kwalifikacyjnych dla nauczycieli ubiegających si o stopień awansu zawodowego.

Dodatkowe informacje

Projekt pn. "E-administracja, E-szkola -wdrożenie interaktywnych uslug administracji elektronicznej oraz dzienników elektronicznych w Mieście Słupsku"
ue
Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013