Dokumenty obowiązujące w SP-8

  • Oświadczenie rodziców kandydata do klasy pierwszej sportowej - pływanie sportowe ||
  • Kryteria dotyczące kandydatów do klasy pierwszej sportowej - pływanie sportowe 
  • Deklaracja przyjęcia ucznia do SP-8   || 

 Inne dokumenty

  • Program wychowawczo-profilaktyczny
  • Program wychowawczo-profilaktyczny (aneks) 
  • Statut szkoły (NOWY - obowiązuje od 1 grudnia 2017r.)
  • Deklaracja zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej ||
  • Deklaracja przyjęcia dziewcząt do klasy 4 sportowej - siatkarskiej
  • Oświadczenia rodziców na zajęcia pozalekcyjne z pływania
  • Regulamin korzystania z szafek przeznaczonych do użytku przez uczniów 

Dodatkowe informacje

Projekt pn. "E-administracja, E-szkola -wdrożenie interaktywnych uslug administracji elektronicznej oraz dzienników elektronicznych w Mieście Słupsku"
ue
Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013