Dokumenty obowiązujące w SP-8

 • Oświadczenie rodziców kandydata do klasy pierwszej sportowej - pływanie sportowe ||
 • Kryteria dotyczące kandydatów do klasy pierwszej sportowej - pływanie sportowe 
 • Deklaracja przyjęcia ucznia do SP-8   || 

 Inne dokumenty

 1. Wewnątrzszkolny System Oceniania 
 2. Waga ocen (NOWOŚĆ)
 3. Zachowanie - punktowy system oceniania (NOWOŚĆ)
 4. Prymus szkoły - regulamin przyznawania tytułu (NOWOŚĆ)
 5. Regulamin oddziału przedszkolnego
 6. Regulamin klas sportowych
 7. Deklaracja przyjęcia dziewcząt do klasy 4 sportowej - siatkarskiej
 8. Oświadczenia rodziców na zajęcia pozalekcyjne z pływania
 9. Regulamin korzystania z szafek przeznaczonych do użytku przez uczniów 

świetlica szkolna

 • Dekaracja zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej ||
 • Upoważnienie do odbioru dziecka ze świetlicy szkolnej   || 
 • Zgoda na przetwarzanie danych  || 
 • Regulamin pracy świetlicy  || 

Dodatkowe informacje

Projekt pn. "E-administracja, E-szkola -wdrożenie interaktywnych uslug administracji elektronicznej oraz dzienników elektronicznych w Mieście Słupsku"
ue
Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013