Rekrutacja do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych

  • Drukuj

REKRUTACJA DO KLAS I SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH
MIASTA SŁUPSKA NA ROK SZKOLNY 2019/2020.wykrzyknik

  1. Informacje o rekrutacji - zobacz
  2. Ważne terminy rekrutacji - zobacz
  3. System NABO elektronicznej rekrutacji - zobacz
  4. Wzór wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej - zobacz
  5. Komunikat w sprawie wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej i dotychczasowego gimnazjum oraz uwzględniane w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2019/2020. (zobacz)

  • Komunikt Ministerstwa Edukacji Narodowej - zobacz
  • Ulotka o rekrutacji do szkół ponadpodstawowych - zobacz