oferta sp8 przedszkole 1 oferta sp8 przedszkole 2 oferta sp8 przedszkole 3

linia kredki

KOMUNIKAT!!! Przedszkola prowadzone przez Miasto Słupsk
nie zostaną otwarte do 24 maja br.
(więcej informacji)

Start

Zakończenie roku szkolnego 2018/2019 w klasach 7 i 8

tarcza sp8Wyjątkowo uroczyście zakończyliśmy rok szkolny 2018/2019 dla uczniów klas siódmych i ósmych, ponieważ pierwszy raz od wielu lat mury naszej szkoły opuścili ósmoklasiści. Zanim jednak uczniowie wyruszyli na zasłużone wakacje, powróciliśmy na chwilę pamięcią do minionego roku szkolnego. Dla ósmoklasistów był to wyjątkowy ostatni rok w szkole podstawowej.

Jako pierwszy podsumował ten rok szkolny dyrektor Leszek Kazimierczyk, następnie wiceprzewodniczący Rady Rodziców - p. Marcin Mielniczuk. Miłe słowa do społeczności szkolnej powiedział również porucznik Zbigniew Hass - prezes Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Inspektorat w Słupsku.

Pierwszym punktem uroczystości było wyróżnienia uczniów, którzy przez cały rok efektywnie zdobywali wiedzę i umiejętności, co zaowocowało bardzo wysoką średnią ocen oraz osiągnięciami sportowym. Dwudziestu uczniów ze średnią ocen minimum 5,357 zostało wyróżnionych stypendium dyrektora za bardzo wysokie wyniki w nauce oraz troje uczniów stypendium za wysokie osiągnięcia sportowe.

Dwoje uczniów Adrian Konieczny 7b oraz Mateusz Kuczerowski 8d nagrodzeni zostali w konkursie "100% frekwencji" w roku szkolnym.

Następnie wręczone zostały świadectwa dla uczniów klas siódmych ze średnią minimum 4,75 i bardzo dobrym lub wzorowym zachowaniem. Otrzymali oni świadectwo z wyróżnieniem oraz książki. I tak w klasie 7a tzw. świadectwo z paskiem odebrało pięcioro uczniów, w klasie 7b - dwoje, 7c - sześcioro uczniów i 7d - pięcioro.

Bardzo ważną chwilą w życiu ÓSMOKLASISTÓW, którzy opuścili mury naszej szkoły i przeszli do następnego etapu kształcenia, było przekazanie sztandaru szkoły oraz złożenie przez nich uroczystego ślubowania:
"- Ślubuję uczciwą, rzetelną pracą, patriotyczną postawą i otwartym umysłem budować życie w pokoju i rozwijać moją ojczyznę.
- Ślubuję, że nie splamię honoru polskiego ucznia, że dołożę wszelkich starań, aby poznać prawdę o otaczającym mnie świecie. Będę sumiennie pracować i starać się osiągać dobre wyniki w nauce.
- Ślubuję z młodzieńczym zapałem i wiarą, z energią i wytrwałością rozwijać godnie swoją osobowość i pozostać wiernym swojemu krajowi, Polsce." 

Szczególne wyróżnieni ósmoklasiści!!!

Tradycją naszej szkoły jest wybór najlepszego ucznia kończącego szkołę podstawową. Tego ucznia nazywamy Prymusem. W tym roku szkolnym PRYMUSEM Szkoły Podstawowej nr 8 zostaje Oliwia Lewandowska z klasy 8b, która uzyskała średnią ocen 6,00 oraz wzorowe zachowanie.
Na szczególne wyróżnienie zasłużyło jeszcze troje uczniów,którzy osiągnęli bardzo wysokie wyniki w nauce i odnieśli liczne sukcesy w różnych dziedzinach nauki. Jest to Dominik Zieliński z klasy 8d, Olivia Jackiewicz z klasy 8a oraz Szymon Wójcik z klasy 8d.
Wybrany został również SPORTOWIEC ROKU, a w tym roku szkolnym na to zaszczytne miano zapracowała uczennica klasy 8c - Amelia Drużba. Amelia wielokrotnie zajmowała czołowe miejsca w pływaniu sportowym na ogólnopolskich i międzynarodowych zawodach, mistrzostwach oraz igrzyskach pływackich. 
W tym roku po raz pierwszy wręczyliśmy dwie wyjątkowe nagrody, których do tej pory nie przyznawano. Pierwszą z nich jest AS KONKURSOWY, na które to miano szczególnie zasłużył Wojciech Sopala z klasy 8a. Wojtek posiada m. in. 28 wielkich sukcesów zdobywając tytuły laureata, finalisty oraz wyróżnienia w konkursach wojewódzkich, powiatowych, międzynarodowych, ogólnopolskich. Druga nagroda trafiła do WOLONTARIUSZA ROKU, którym został Jakub Kuligowski z klasy 8a. Tytuł ten zawdzięcza ponad 300 godzinom pracy na rzecz szkoły, głównie na przygotowanie sprzętu niezbędnego do organizacji oraz prowadzenia apeli i przedstawień.
Wszyscy szczególnie wyróżniający sie uczniowie zostali uhoronowani wpisem do Złotej Księgi Uczniów, otrzymali również dyplomy i nagrody rzeczowe ufundowane przez Radę Rodziców. Podziękowania otrzymali również rodzice wyróżnionych uczniów.

Najlepsi sportowcy!!!

Kolejni wyróżnieni to najlepsi sportowcy z klas ósmych, którzy zostali nagrodzeni medalami za całokształt osiągnięć sportowych w różnych dyscyplinach. Każdy medal jest imienny i przyznany za godne reprezentowanie SP 8 w Słupsku na zawodach sportowych. Nagrodzeni zostali: Antonina Burzyńska, Amelia Drużba, Karolina Cemka, Alicja Janta-Lipińska, Marcelina Kostecka, Nikola Kubarko, Oliwia Lewandowska, Zuzanna Lipa, Antonina Matyjaszek, Magdalena Pakuła, Julia Przybyszewska, Weronika Szmigiero, Monika Westrych, Patrycja Wilusz, Dominika Żądełek, Aleksander Janczylik, Marcin Łabik, Jakub Połom, Maciej Trzybiński, Jakub Zach.

Najważniejszym punktem uroczystości szkolej w tym dniu, było wręczenie wszystkim uczniom klas ósmych Świadectw Ukończenia Szkoły Podstawowej. Świadectwa takie otrzymało 102 uczniów, w tym 35 osób ukończyło szkołę podstawową z wyróżnieniem.
Nie zapomniano również o rodzicach, bez których pomocy wiele akcji przeprowadzonych w szkole i klasie nie udałoby się. Serdecznie podziękowano najaktywniejszym i najbardziej zaangażowanym rodzicom.

W czasie uroczystości występował zespół Tęcza, przygotowany przez p. Karolinę Krawiec, dekoracje holu wykonała p. Anna Bajer, a całość prowadzona była przez p. Żanetę Dąbrowską, (zdjęcia fb)

Dodatkowe informacje

Projekt pn. "E-administracja, E-szkola -wdrożenie interaktywnych uslug administracji elektronicznej oraz dzienników elektronicznych w Mieście Słupsku"
ue
Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013