rozpoczecieroku

Start

Stypendia dla uczniów za pierwszy semestr

tarcza sp829 stycznia 2019r. Rada Pedagogoczna Szkoły Podstawowej nr 8 w Slupsku zatwierdziła listę uczniów oraz wysokość stypendiów za wysokie wyniki w nauce oraz osiągnięcia sportowe w pierwszym semestrze roku szkolnego 2018/2019.

32 jednorazowe stypendia w kwocie 120 zł otrzymali uczniowie klas 5-8, którzy uzyskali średnią ocen z przedmiotów obowiązkowych minimum 5,15 i zachowanie co najmniej dobre

W klasie 5a - 2 ucz., 5b - 3 ucz., 5c - 5 ucz., 5d - 4 ucz., 5e - 5 ucz.
w klasie 6a - 2 ucz., 6b - 3 ucz., 
w klasie 7c - 1 ucz.,
w klasie 8a - 2 ucz., 8b - 1 ucz., 8c - 1 ucz., 8d - 3 ucz.

Jednorazowe stypendium w kwocie 120 zł za wysokie osiągnięcia sportowe otrzymało 11 uczniów:

w klasie 6b - 7 ucz, 6c - 3 ucz., 8d - 1 ucz.

 Wszystkim stypendystom gratulujemy wyników i życzymy dalszych sukcesów!

Dodatkowe informacje

Projekt pn. "E-administracja, E-szkola -wdrożenie interaktywnych uslug administracji elektronicznej oraz dzienników elektronicznych w Mieście Słupsku"
ue
Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013