Start

Zajęcia sportowe w klasach 1-6

Zajęcia pozalekcyjne dla uczniów klas 1 - 7
(prowadzone nieodpłatnie)

 wynikające z zadań statutowych szkoły,
uwzględniające potrzeby i zainteresowania uczniów
klas I – VII w roku szkolnym 2017/2018
(Art.42 ust.2 pkt2)

Zajęcia sportowe

lp. nazwa zajęć termin sala prowadzący
1. Zajęcia rekreacyjno-sportowe
dla dziewcząt z klas 3
wtorek
1440 - 1525
środa

1530 - 1615
mała sala
gimnastyczna
Beata Bąk
2. Zajęcia z zakresu piłki nożnej
dla chłopców z klas 5-7
wtorek
1530 - 1700
duża sala
gimnastyczna
Robert Bąk
4. Zajęcia sportowe
w klasie 0A
pływalnia
SOSiR
Dariusz Grondziewski
6. Zajęcia sportowe
w klasie 0B
pływalnia
SOSiR
Maciej Kowalewski
8. Gry i zabawy
dla dziewcząt

z klas 1-2
    Marek Ledeman
  Zajęcia edukacyjno-sportowe
dla uczniów świetlicy
poniedziałek
1350 - 1435
środa
1350 - 1435
  Marta
Rozwadowska
10. Zajęcia sportowe
dla chłopców
z klas 4-7

poniedziałek
1700 - 1830

duża sala
gimnastyczna
Przemysław Słapik

Zajęcia pozalekcyjne klas 1-3

Zajęcia pozalekcyjne dla uczniów klas 1 - 3
(prowadzone nieodpłatnie)

 wynikające z zadań statutowych szkoły,
uwzględniające potrzeby i zainteresowania uczniów
klas I – VII w roku szkolnym 2017/2018
(Art.42 ust.2 pkt2)

lp. nazwa zajęć termin
sala prowadzący
 1.  "Mindfulnes"
dla uczniów klas 1-3
wtorek
1300 - 1345
222  Iwona Białogońska-Karaś 
2. Drużyna ZHP "Iskierki"
dla uczniów klas 4-7
wtorek
170 - 1830
3. Koło plastyczne
dla uczniów klas 1-3 (KIPU)
poniedziałek
1210 - 1255
315 Jadwiga Bownik
4. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze
dla uczniów klasy 3e (KIPU)
 poniedziałek
1115 - 1200
5. Wspomaganie w rozwoju edukacyjnym
uczniów klas 1-3
wg potrzeb uczniów 203
biblioteka
szkolna 
Joanna Chmara
 6.  Koło matematyczne
dla uczniów klas 1-3
czwartek
1300 - 1345
313 Joanna
Domaszk
7. Zajęcia wspierające
ucznia klasy 3c
wtorek
1400 - 1445
8. Zajęcia rekreacyjno-sportowe
dla uczniów świetlicy
wtorek
1200 - 1400
sala zabaw Iwona Dudkowska-Juzwa
9. "Plastyczne podróże po literaturze"
zajęcia świetlicowe
czwartek
800 - 845
piątek
1300 - 1345
317 Irena Dwulit-Czerwonka  
10. "Klub Młodych Europejczyków"
dla uczniów klas 1
poniedziałek
1210 - 1255
221 Alicja
Jaroszewicz-Sycz
11. Zabawa w teatr
dla uczniów klas 1
środa
1210 - 1255
12. Zajęcia kulturoznawcze
dla uczniów klas 3
wtorek
800 - 845
301 Anna
Kareh
13. Koło języka angielskiego
dla uczniów klas 3
14. Koło religijne
dla uczniów klas 3
poniedziałek
1120 - 1205
322 Aleksandra Kolman
15. "Łamigłówki mądrej główki"
dla uczniów klas 2
wtorek
1210 - 1255
217
 Beata Kostrzewa
16.  Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze
dla uczniów klas 2
piątek
1120 - 1205
17. Szachy
dla uczniów klas 1-3
poniedziałek
1210 - 1255
101 Jacek Kostrzewa 
18. "Z logiką na TY"
dla uczniów klasy 3d
poniedziałek
1120 - 1205
215
19.
"MegaMisja"
(zajęcia z projektu dla dzieci ze świetlicy)

środa
1210 - 1255
317
Elżbieta Koszela
Grażyna Krupiarz
20. Zajęcia świetlicowe dla uczniów mających trudności w nauce oraz zwiekszające szanse edukacyjne uczniów zdolnych
wtorek
1100 - 1200
czwartek

1200 - 1300
217 Małgorzata
Łapińska-Wencławska
21. Gry i zabawy z elementami socjoterapii
(zajęcia dla dzieci ze świetlicy)
wtorek
1300 - 1345 
110 Agnieszka Michońska
22. "Origami"
dla uczniów klas 3
piątek
1115 - 1200 
23. "Młody badacz"
dla uczniów klasy 1c

poniedziałek
1210 - 1255

213 Mariola
Ostrowska
24.  Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze (konsultacje)
dla uczniów klasy 1c
środa
1210 - 1255
25. Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne (KIPU)
dla uczniów klas 2
wtorek
1210 - 1255
214 Izabela Płaczkiewicz
26. Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne
dla uczniów klas 3
środa
1210 - 1255
27. Zespół wokalno-instrumentalny "Słoneczka"
dla uczniów klas 1-3
czwartek
piątek
1210 - 1255
322 Iwona
Sazon
28. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze (KIPU)
dla uczniów klas 3d, 3e i 3f
wtorek
1210 - 1255
316 Beata Stefaniec
29. "Pierwsza pomoc"
dla uczniów klas 1
poniedziałek
1210 - 1255
315
30. Wspomaganie w rozwoju edukacyjnym
uczniów klas 1-3
wg potrzeb uczniów 203
biblioteka
szkolna
Anna
Sowicz
31. Trening umiejętności prospołecznych (KIPU)
dla uczniów klas 3-4
środa
1350 - 1435
217 Dorota Sykuła
32. Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne
dla uczniów klas 1
poniedziałek
1210 - 1255 
 321 Beata
Tęsna
33. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze (KIPU)
dla uczniów klas 3a i 3b
środa
1300 - 1345
34. "Gry i zabawy ruchowo-językowe"
dla uczniów klas 1-3
środa
1321 - 1355
119 Joanna
Wrzołek
 

Zajęcia pozalekcyjne klas 4-6

Zajęcia pozalekcyjne dla uczniów klas 4 - 7
(prowadzone nieodpłatnie)

 wynikające z zadań statutowych szkoły,
uwzględniające potrzeby i zainteresowania uczniów
klas I – VII w roku szkolnym 2017/2018
(Art.42 ust.2 pkt2)

lp. nazwa zajęć termin
sala prowadzący
1. Koło plastyczne
dla uczniów klas 4-7
środa
1350 - 1525
408 Anna
Bajer
2. Drużyna ZHP "Iskierki"
dla uczniów klas 4-7
wtorek
1700 - 1830
222 Iwona Białogońska-Karaś
3. Zajęcia korekcyjno-wyrównawcze
z języka polskiego (KIPU)
dla uczniów klasy 6a, 7a
piątek
1350 - 1435
309 Wioletta Brzęcka
4. Zajęcia korekcyjno-wyrównawcze
z języka polskiego dla uczniów klasy 4a i 5a (KIPU)
piątek
1440 - 1525
5. Wspomaganie w rozwoju edukacyjnym
dla uczniów klas 4-7
 wg potrzeb
uczniów
203
biblioteka
szkolna
Joanna
Chmara
6. Zajęcia dla uczniów uzdolnionych matematyczno-informatycznie z elementami fizyki
dla uczniów klas 7

wtorek
1530 - 1700
(co dwa tygodnie)

201
403
Jolanta Czarnowska 
7. Koło informatyczne
dla uczniów klas 5-7
201
8. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z przyrody
dla uczniów klas 4-6
czwartek
800 - 845
410 Żaneta
Dąbrowska
9. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z geografii
dla uczniów klas 7
wtorek
800 - 845
10. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze
dla uczniów klas 4-7
czwartek
1440 - 1525
301 Ksenia
Gwardiak
11. Zespół wokalny "Tęcza" dla uczniów klas 4-7 czwartek
1440 - 1615
408 Joanna Kaczmarska
12. Koło religijne
dla uczniów klas 4
piątek
1300 - 1345
216 Aleksandra
Kolman
13. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze
(konsultacje)
z przyrody (KIPU)
dla uczniów klas 4-6 
wtorek
1350 - 1435
303  Bożena Kozłowska 
14. Koło biologiczne
dla uczniów klas 7
wtorek
1440 - 1525
15. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze
(konsultacje)
z matematyki (KIPU)
dla uczniów z klasy 4e, 5c

wtorek
800 - 845
1300 - 1345

310 Ewa
Lipnicka
16. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze
(konsultacje)
z matematyki (KIPU)
dla uczniów z klasy 6b, 6c, 6d
poniedziałek
800 - 845
 17. Tok indywidualny z matematyki
w klasie 4e
wtorek
1300 - 1345
403 Agnieszka
Machalewska
18. Koło informatyczno-techniczne
(w tym przygotowanie uczniów klas 4-6 do uzyskania karty rowerowej jako priorytet)
(konsultacje) 
poniedziałek
1440 - 1615
003/201 Agnieszka Matusiuk-Dwulit
19. Koło dziennikarskie
dla uczniów klas 4-7
poniedziałek
1450 - 1535
308 Aleksandra Minda
20.

Koło dziennikarskie
dla uczniów klas 4-7

 poniedziałek
800 - 8.45
 411 Janina Rudnik
21. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze
(konsultacje)
z matematyki (KIPU)
dla uczniów z klasy 4-7
piątek
1300 - 1345
 411 Janina Rudnik
 22. Zajęcia dla uczniów z klas 7 uzdolnionych językowo
(konsultacje)
czwartek
1440 - 1525
208 Jolanta
Targańska-Kot
23. Koło historyczne, zajęcia dydaktyczno-wyrównwcze (KIPU) dla uczniów z klas 4-6 środa
1440 - 1525
209  Przemysław Skrzypiec 
24. Projekt "Żołnierze Armii Krajowej" wtorek
800 - 845
25. Wspomaganie w rozwoju edukacyjnym
uczniów z klas 4-7
 wg potrzeb
uczniów
203
biblioteka
szkolna

Anna
Sowicz 
26.  Zajęcia rozwijające umiejętności społeczne i emocjonalne
dla uczniów klas 5-7
wtorek
1530 - 1645
209 Dorota
Sykuła
27. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki
dla uczniów z 4d, 5a, 6a i 7a
wtorek
800 - 845
czwartek
1350 - 1435
307  Grażyna Szczęch 
28. Tok indywidualny z matematyki
w klasie 7a 
poniedziałek
800 - 845
29. Koło biblijne
dla uczniów z klas 5
piątek
850 - 935
401 Danuta Świąder
30. Koło wiedzy religijnej dla uczniów z klas 6
poniedziałek
800 - 935
31.  Zajęcia korekcyjno-wyrównawcze
z języka polskiego
dla uczniów z klas 4d, 6d (co dwa tyg.)
wtorek
800 - 845
 407  Beata Świątek 
32.  Zajęcia korekcyjno-wyrównawcze
z języka polskiego
dla uczniów z klas 5c, 7b (co dwa tyg.)
poniedziałek
1350 - 1435
środa
1300 - 1345
33. Koło języka rosyjskiego
dla uczniów klas 4-7
czwartek
1300 - 1345
308 Anna Wołczuk
34. Zajęcia wyrównawcze z języka angielskiego (konsultacje)
dla uczniów klas 4-7

poniedziałek
800 - 845

209 
35. Zajęcia korekcyjno-wyrównawcze
z języka polskiego dla uczniów z klasy 5b i 6b (co dwa tyg.)

poniedziałek
800 - 845

208
Dorota
Zach

 36. Zajęcia korekcyjno-wyrównawcze
z języka polskiego dla uczniów z klasy 4a i 4b (co dwa tyg.)
piątek
800 - 845

Dodatkowe informacje

Projekt pn. "E-administracja, E-szkola -wdrożenie interaktywnych uslug administracji elektronicznej oraz dzienników elektronicznych w Mieście Słupsku"
ue
Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013