Start

Zbieraj z klasą!

zbieraj z klasaElektrośmieci to popsute urządzenia elektryczne i elektroniczne - na przykład pralki, suszarki, telewizory, lodówki, komputery, elektroniczne zabawki czy aparaty telefoniczne. Zbierając baterie i sprzęt szkoła otrzymuje punkty, które wymienia na nagrody!

 Elektrośmieci są niebezpieczne, bo zawierają trujące substancje, dlatego powinny być oddawane do specjalnych punktów zbiórek. Potem trafiają do zakładów gdzie są unieszkodliwiane. Zmniejszenie zanieczyszczenia środowiska poprzez recykling odpadów i zwiększenie świadomości ekologicznej, to główne korzyści wynikające z udziału w projekcie. (więcej)

Zapraszamy serdecznie do zbiórki! Pojemniki na baterie znajdują się na terenie szkoły na parterze oraz w salach 411, 410 i 303. Zużyty sprzęt prosimy zostawiać w boksie w szatni.

koordynatorzy:
B.Kozłowska, Ż.Dąbrowska, E.Rudnik

Dodatkowe informacje

Projekt pn. "E-administracja, E-szkola -wdrożenie interaktywnych uslug administracji elektronicznej oraz dzienników elektronicznych w Mieście Słupsku"
ue
Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013